logo agir Asociatia Generala a Inginerilor din Romania

Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti
      Asociatia Expertilor Europeni Agreati - Romania
 

Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultantilor din AGIR


C O M U N I C A T

13 -15 noiembrie 2014

BUSTENI

Asociația profesională a specialiștilor din domeniul echipamentelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ASPIR are placerea de a va invita sa participati la SIMPOZIONUL cu tema:

RESPONSABILITATI IN STABILIREA DURATEI REMANENTE DE VIATA A INSTALATIILOR SUB PRESIUNE SI DE RIDICAT


Operatorul-RSVTI, RTED/RTEND, RADTE/RADTP si responsabilitatile acceptarii/efectuarii programelor initiale si a rapoartelor finale ale verificarilor tehnice in utilizare, pentru stabilirea duratei remanente de viata, conform prevederilor proiectelor noilor prescriptii tehnice.

cu participarea conducerii ISCIR

Tematica supusa dezbaterii este urmatoarea:

1. Rolul operatorului-RSVTI in contextul proiectelor noilor prescriptii tehnice ISCIR.
2. Clasificarea echipamentelor/instalatiilor la care acceptarea programelor si rapoartelor finale se face de catre operatorul-RSVTI respectiv ISCIR.
3. Analiza unor propuneri in vederea identificarii unor posibile metode unitare de calcul pentru determinarea duratei remanente de viata la IMSP si IR.
4. Motostivuitoarele – analiza asupra comportarii lor in functionare si o posibila solutie privind determinarea duratei de viata ale acestora.
5. Aspete referitoare la expertizarea ascensoarelor.
6. Solutii referitoare la calculul si incercarile de laborator necesare pentru expertizarea echipamentelor ce au fost introduse pe piata doar cu declaratie de conformitate, fara a avea acces la cartea echipamentului – partea de constructii
7. Calitatea Agentul termic apa/abur din instalatii. Reducerea costurilor cu interventiile la instalatii, pastrarea randamentului de transfer termic, reducerea consumului energetic, eficientizarea instalatiilor termice existente, reducerea poluarii.
8. Rolul cosului de fum in conceptul de functionare in conditii de siguranta.
9. Principii care stau la baza proiectelor noilor prescriptii tehnice.
10. Pregatirea profesionala, dezvoltarea zonei de servicii, consolidarea activitatii firmelor autorizate ISCIR.

Detalii si confirmare conform: FISA DE PARTICIPARE INDIVIDUALA

Data limita pentru confirmare participare: 07 noiembrie 2014

Telefon: 0786.287.262
Pentru mai multe detalii consultati : FISA DE PARTICIPARE INDIVIDUALA
In vederea emiterii cardului de expert tehnic SETEC, va rugam sa ne transmiteti o poza a dvs. in format electronic.
    Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti din cadrul Asociatiei Generale a Inginerilor din România,  SETEC - AGIR si Corpul Expertilor Tehnici din Romania, CET-R, anunta începerea  înscrierilor la cursul de perfectionare pentru “Expert Tehnic Independent Extrajudiciar si Consultant AGIR” .

 

Cursul v-a fi structurat pe 3 module: juridic , economic si tehnic, cu urmatorul cuprins:


      
 •     Expertiza tehnica si acreditarea expertilor
 •     
 •     Regimul juridic al dreptului de proprietate publica
 •    
 •     Reglementarea legala a expertizei tehnice
 •     
 •     Eficienta economica
 •     
 •     Notiuni de contabilitate. Informatia obtinuta din interpretarea datelor contabile.Balanta si Bilantul.
 •     
 •     Criterii si indicatori utilizati la analiza si interpretarea datelor din evidenta contabila
 •     
 •     Raportul de expertiza tehnica
 •     
 •     Studiu de fezabilitate
 •     
 •     Managementul riscului
 •     
 •     Comunicare interactiva
 •     
 •     Calitatea expertizei si expertiza calitatii
 •     
 •     Codul etic si deontologic al expertului tehnic extrajudiciar si consultant
 •     
 •     Gestionarea documentatiei specifice
 •     
 •     Asigurare: necesitatea asigurarii pentru raspundere profesionala.

 

Formatorii sunt cadre didactice universitare, experti tehnici certificati si specialisti.

Conditiile pentru înscriere sunt:

- sa fie absolvent al unui institut de învatamânt superior;

- sa aibe capacitatea de exercitiu deplina;

- sa aibe stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

 

Dosarul de depus la inscriere:

- CV  Europass;

- cerere de înscriere tipizat, www.agir.ro, www.setec.ro;

- copie act identitate;

- declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, în original, redactata în limba româna;

- copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutiei de învatamânt superior;

- copia documentului prin care face dovada, ca îndeplineste conditia privind stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

- copii dupa alte acte considerate relevante;

- 3 poze tip buletin – pentru cei care doresc sa devina membrii AGIR si SETEC-AGIR;

- dovada platii taxei de curs - chitanta rata sau integral.

 

Taxa de participare la cursul de expert tehnic extrajudiciar si consultant este de 1.400,00 lei sau 1.100,00 lei pentru membrii AGIR. Se poate achita si în rate, ultima înainte de încheierea cursului. Dupa validare dosar, plata  se poate face in urmatorul cont, in lei:

RO55BRMA0580058000700000, Banca Romaneasca, Sucursala Amzei.   

 

Perioada de desfasurare a cursului este 27.09. – 22.11.2014, program de dupa amiaza, inclusiv sambata. Deschiderea cursului 27.09.2014, ora 10.00. Locatia se va anunta persoanelor înscrise.

 

Înscrierile se fac în perioada 29 iulie – 27 septembrie 2014 la sediul AGIR din Bucuresti, Calea Victoriei nr.118, la e-mail: tudodei@yahoo.com, prin completarea formularului de înscriere. Informatii pe site: www.agir.ro, www.setec.ro sau la tel.0722443124.


Descarca formularul de inscriere individual