logo agir Asociatia Generala a Inginerilor din Romania

Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti
      Asociatia Expertilor Europeni Agreati - Romania
 

Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultantilor din AGIR


In vederea emiterii cardului de expert tehnic SETEC, va rugam sa ne transmiteti o poza a dvs. in format electronic.
    Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti din cadrul Asociatiei Generale a Inginerilor din România,  SETEC - AGIR si Corpul Expertilor Tehnici din Romania, CET-R, anunta începerea  înscrierilor la cursul de perfectionare pentru “Expert Tehnic Independent Extrajudiciar si Consultant AGIR” .

 

Cursul v-a fi structurat pe 3 module: juridic , economic si tehnic, cu urmatorul cuprins:


      
 •     Expertiza tehnica si acreditarea expertilor
 •     
 •     Regimul juridic al dreptului de proprietate publica
 •    
 •     Reglementarea legala a expertizei tehnice
 •     
 •     Eficienta economica
 •     
 •     Notiuni de contabilitate. Informatia obtinuta din interpretarea datelor contabile.Balanta si Bilantul.
 •     
 •     Criterii si indicatori utilizati la analiza si interpretarea datelor din evidenta contabila
 •     
 •     Raportul de expertiza tehnica
 •     
 •     Studiu de fezabilitate
 •     
 •     Managementul riscului
 •     
 •     Comunicare interactiva
 •     
 •     Calitatea expertizei si expertiza calitatii
 •     
 •     Codul etic si deontologic al expertului tehnic extrajudiciar si consultant
 •     
 •     Gestionarea documentatiei specifice
 •     
 •     Asigurare: necesitatea asigurarii pentru raspundere profesionala.

 

Formatorii sunt cadre didactice universitare, experti tehnici certificati si specialisti.

Conditiile pentru înscriere sunt:

- sa fie absolvent al unui institut de învatamânt superior;

- sa aibe capacitatea de exercitiu deplina;

- sa aibe stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

 

Dosarul de depus la inscriere:

- CV  Europass;

- cerere de înscriere tipizat, www.agir.ro, www.setec.ro;

- copie act identitate;

- declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, în original, redactata în limba româna;

- copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutiei de învatamânt superior;

- copia documentului prin care face dovada, ca îndeplineste conditia privind stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

- copii dupa alte acte considerate relevante;

- 3 poze tip buletin – pentru cei care doresc sa devina membrii AGIR si SETEC-AGIR;

- dovada platii taxei de curs - chitanta rata sau integral.

 

Taxa de participare la cursul de expert tehnic extrajudiciar si consultant este de 1.400,00 lei sau 1.100,00 lei pentru membrii AGIR. Se poate achita si în rate, ultima înainte de încheierea cursului. Dupa validare dosar, plata  se poate face in urmatorul cont, in lei:

RO55BRMA0580058000700000, Banca Romaneasca, Sucursala Amzei.   

 

Perioada de desfasurare a cursului este 27.09. – 22.11.2014, program de dupa amiaza, inclusiv sambata. Deschiderea cursului 27.09.2014, ora 10.00. Locatia se va anunta persoanelor înscrise.

 

Înscrierile se fac în perioada 29 iulie – 27 septembrie 2014 la sediul AGIR din Bucuresti, Calea Victoriei nr.118, la e-mail: tudodei@yahoo.com, prin completarea formularului de înscriere. Informatii pe site: www.agir.ro, www.setec.ro sau la tel.0722443124.


Descarca formularul de inscriere individual